N2麂皮橡皮擦洗鞋神器AJ椰子急救球鞋清洗去污干洗皮鞋翻毛小白鞋

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


——   商品详情  ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
大** 2021-04-15 14:07:33 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
W** 2021-04-09 16:31:46 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
O** 2020-11-15 00:39:25 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
微** 2020-11-09 21:28:35 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
安** 2020-11-06 11:50:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
R** 2020-09-27 18:28:01 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x2
R** 2020-09-15 18:44:48 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
碉** 2020-09-10 00:31:30 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
胡** 2020-09-09 18:07:53 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
雁** 2020-09-09 15:33:12 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
y** 2020-09-06 12:58:18 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
y** 2020-09-06 12:58:18 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
£** 2020-09-02 21:30:20 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
骨** 2020-08-21 21:21:12 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
小** 2020-08-12 02:40:44 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
小** 2020-08-12 02:40:44 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
h** 2020-08-09 11:58:23 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
锅** 2020-07-27 16:42:16 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
咦** 2020-07-19 12:27:05 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
七** 2020-06-18 19:06:06 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
g** 2020-06-14 11:13:33 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
c** 2020-06-11 15:36:38 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
A** 2020-05-19 07:20:13 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
山** 2020-05-18 08:30:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
灬** 2020-05-16 08:22:00 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
掂** 2020-05-13 23:57:57 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
放** 2020-05-06 03:33:43 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
s** 2020-05-01 12:44:46 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
魏** 2020-04-21 12:45:42 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
荣** 2020-04-19 10:49:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
我** 2020-04-10 23:28:52 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
被** 2020-04-10 06:25:32 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
T** 2020-04-08 15:44:52 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
_** 2020-04-06 15:12:14 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
林** 2020-03-27 11:00:02 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
神** 2020-03-17 16:34:20 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
C** 2020-03-16 17:38:01 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
花** 2020-03-11 15:43:33 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
胖** 2020-03-08 01:42:57 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
付** 2020-03-07 22:09:00 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
M** 2020-03-07 20:52:35 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
天** 2020-03-03 09:55:00 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
s** 2020-02-22 13:37:42 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
M** 2020-02-20 19:31:52 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
s** 2020-02-19 11:31:19 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
邰** 2020-02-18 09:14:43 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
g** 2020-02-16 21:01:30 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
激** 2020-02-08 00:21:54 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
l** 2020-02-06 12:54:53 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
没** 2020-02-05 08:51:37 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
¥30.00 ¥69.00
  • 3天内发货
  • 限购10件