NIKE 2018夏款棉袜训练袜中筒短袜船袜袜子SX4706-101

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购10件;

3.该商品不退不换;


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
W** 2021-05-16 15:06:13 尺码:M 颜色:白色 x1
我** 2021-02-25 07:14:09 尺码:M 颜色:白色 x1
情** 2021-02-16 01:22:05 尺码:XL 颜色:白色 x1
た** 2020-12-12 23:58:23 尺码:M 颜色:白色 x1
杨** 2020-11-28 18:55:51 尺码:M 颜色:白色 x1
温** 2020-11-09 22:04:36 尺码:M 颜色:白色 x1
独** 2020-11-09 14:01:35 尺码:M 颜色:白色 x1
冰** 2020-11-08 10:10:54 尺码:M 颜色:白色 x1
2** 2020-09-22 23:39:09 尺码:M 颜色:白色 x1
宝** 2020-08-13 23:51:14 尺码:L 颜色:白色 x1
j** 2020-08-12 14:35:51 尺码:M 颜色:白色 x1
心** 2020-08-06 17:54:55 尺码:M 颜色:白色 x1
黄** 2020-07-26 09:56:02 尺码:M 颜色:白色 x1
无** 2019-12-28 08:45:57 尺码:M 颜色:白色 x1
á** 2019-12-17 14:19:41 尺码:L 颜色:白色 x1
V** 2019-12-11 08:13:48 尺码:L 颜色:白色 x1
g** 2019-11-11 19:05:34 尺码:L 颜色:白色 x1
似** 2019-11-11 12:31:15 尺码:L 颜色:白色 x1
V** 2019-11-11 11:36:11 尺码:L 颜色:白色 x1
咦** 2019-11-10 11:52:23 尺码:XL 颜色:白色 x1
R** 2019-10-21 20:20:20 尺码:L 颜色:白色 x1
E** 2019-10-03 21:02:00 尺码:L 颜色:白色 x1
m** 2019-10-03 12:13:33 尺码:L 颜色:白色 x1
幼** 2019-10-03 11:33:25 尺码:L 颜色:白色 x1
V** 2019-10-03 10:27:56 尺码:L 颜色:白色 x1
R** 2019-10-02 15:49:34 尺码:L 颜色:白色 x1
幼** 2019-10-01 14:21:21 尺码:L 颜色:白色 x1
m** 2019-09-20 12:11:17 尺码:S 颜色:白色 x1
水** 2019-09-09 07:44:56 尺码:L 颜色:白色 x1
施** 2019-09-05 11:20:06 尺码:L 颜色:白色 x1
R** 2019-08-03 23:20:59 尺码:M 颜色: x1
k** 2019-07-27 15:07:45 尺码:M 颜色: x1
G** 2019-07-15 01:19:49 尺码:M 颜色: x1
M** 2019-06-16 15:19:53 尺码:S 颜色: x1
追** 2019-06-12 02:10:09 尺码:M 颜色: x1
太** 2019-05-21 15:20:44 尺码:M 颜色: x1
c** 2019-01-27 20:59:47 尺码:L 颜色: x2
B** 2018-12-17 14:32:12 尺码:M 颜色: x1
西** 2018-12-16 21:42:32 尺码:M 颜色: x1
安** 2018-12-13 23:36:41 尺码:L 颜色: x1
赵** 2018-11-15 00:09:56 尺码:M 颜色: x1
人** 2018-11-11 07:42:48 尺码:M 颜色: x1
洪** 2018-11-05 13:34:25 尺码:L 颜色: x1
V** 2018-10-10 13:36:16 尺码:M 颜色: x1
y** 2018-10-04 17:41:06 尺码:M 颜色: x1
d** 2018-09-22 18:54:05 尺码:L 颜色: x1
d** 2018-09-16 10:55:00 尺码:L 颜色: x1
认** 2018-07-31 08:58:58 尺码:L 颜色: x1
g** 2018-07-26 23:52:33 尺码:L 颜色: x1
G** 2018-07-20 17:19:19 尺码:L 颜色: x1
¥59.00 ¥99.00
  • 3天内发货
  • 限购3件